01 декември 2019

Изявление спрямо тежките екзацербации на астма при възрастни: факти, приоритети и ключови въпроси за проучване

Въпреки употребата на ефективни медикаменти за контрол при астма, тежките екзацербации все още са голям здравен риск и изискват незабавни мерки от страна на пациента и лекаря, за да бъдат предотвратени нежелани последствия като хоспитализация или смърт. Още повече, тежките екзацербации са свързани с големи разходи и психологични последствия като тревожност и страх у пациентите

прочетете повече ›
01 декември 2019

Остро белодробно увреждане свързано с vaping – a case series

Електронните устройства за доставяне на никотин (ENDDs) са рекламирани като по-безопасна алтернатива на цигарите, понеже ограничават експозицията на много от токсините, съдържащи се в обикновените цигари. Чрез захранван от батерия нагревател, ENDDs изпаряват никотинов/канабиноиден разтвор, който се инхалира (vaping).  През лятото на 2019 година, в Уисконсин и Илинойс беше описан нов синдром на белодробно увреждане

прочетете повече ›
01 декември 2019

Повишена смъртност при пациенти с кортикостероидно-зависима астма

Хроничната системна употреба на кортикостероиди (КС) е свързана с повишен риск при множество хронични заболявания. При пациенти с астма обаче, не е изяснено дали системната КС употреба е свързана с повишена смъртност. Проучване на катедрата по вътрешни болести към медицинския университет Ханянг в Сеул, Южна Корея, има за цел да определи ефектите на хроничната, системна

прочетете повече ›
01 декември 2019

Билатерална стимулация на подезичния нерв при пациенти с ОСА

Стимулацията на подезичния нерв (n. hypoglossus) (HNS) намалява тежестта на обструктивната сънна апнея (ОСА) чрез стимулация на m. genioglossus и ограничаване колабирането на горни дихателни пътища. Проучване проведено в осем медицински центъра в три страни (Австралия, Франция, Обединеното Кралство) оценява безопасността и ефективността на ново устройство – the Genio™ system, което, чрез малък имплантиран електрод,

прочетете повече ›
18 ноември 2019

Противодействие на антикоагулацията в условия на спешност

Поради склонността на антикоагулираните пациенти да кървят, стратегията за противодействие на антикоагулацията, предизвикана от някое от често срещаните средства, е от съществено значение за клинициста. Много пациенти са антикоагулирани с различни средства, включително варфарин, нискомолекулярен хепарин и директни орални антикоагуланти като инхибитори на фактор Xa и фактор IIa. Пациентите могат също да използват антитромбоцитни средства.

прочетете повече ›
13 ноември 2019

Доживотна ли е инфекцията с Mycobacterium tuberculosis?

Смята се, че хората с имунореактивност към туберкулоза имат асимптоматична инфекция през целия живот и остават изложени на риск от активна туберкулоза. Marcel A Behr и колегите му твърдят, че повечето от тези хора вече не са инфектирани. Счита се, че два милиарда души по света са безсимптомно (латентно) заразени с Mycobacterium tuberculosis и са

прочетете повече ›
31 октомври 2019

Ефикасност и безопасност на инхалаторните кортикостероиди при възрастни с ХОББ и/или астма. Популационно проучване.

Инхалаторните кортикостероиди (ИКС) са утвърдени медикаменти при лечението на астма и ХОББ, две често срещани хронични заболявания на дихателните пътища. Все още обаче съществува несигурност по отношение на използването им в някои случаи, по-специално при възрастни хора с астма, такива с припокриване на астма и ХОББ, както и за някои лица с ХОББ, като се

прочетете повече ›
22 октомври 2019

Антитромбоцитна терапия за превенция на сърдечно-съдови заболявания при пациенти с хронична обструктивна белодробна болест: рандомизирано контролирано проучване

Изпитването на APPLE COPD-ICON2 е проспективно, двойно сляпо рандомизирано контролирано проучване, насочено към пациенти с хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ) без  анамнеза за сърдечно-съдови заболявания. Основната цел  е да се проучи дали лечението с антитромбоцитна терапия ще създаде предварително определената граница на инхибиране на тромбоцитите, измерена с помощта на Multiplate (Multiple Platelet Function Analyzer) тест

прочетете повече ›
15 октомври 2019

Нови препоръки за диагностика и лечение на белодробен тромбоемболизъм на ESC и ERS

Публикувани са новите препоръки за диагностика и лечение на белодробен тромбоемболизъм изготвени от европейското дружество по кардиология съвместно с европейското респираторно дружество.   Към препоръките

прочетете повече ›
15 октомври 2019

Литературен преглед на употребата на системни кортикостероиди за контрол на астма

Употребата на системни кортикостероиди за контрол на неконтролирана астма и свързаната с нея тежест за здравеопазването може да предизвиква важни за здравето неблагоприятни ефекти. Проведен е систематичен литературен преглед, за да се изследва степента и тежестта на системната употреба на кортикостероиди при астма. Претърсени са базите данни MEDLINE® и Embase®, за да се идентифицират статии

прочетете повече ›