Контакти

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Владимир Ходжев

Пловдив, 4002

УМБАЛ “Св. Георги”

бул. Пещерско шосе № 66

Клиника по пневмология и фтизиатрия

Тел.: 032 602 990

Мобилен: 0898 470 897

E–mail: vhodzhev@pulmonology-plovdiv.info

 

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ

Диана Петкова

Варна, 9010

УМБАЛ “Св. Марина”

бул. Хр. Смирненски № 1

Клиника по пневмология и фтизиатрия

Тел.: 052 978 353

Мобилен: 0887 721 552

E–mail: dipetkova@hotmail.com

 

СЕКРЕТАРИ

Роман Калинов

Пловдив, 4002

УМБАЛ “Св. Георги”

бул. Пещерско шосе № 66

Клиника по пневмология и фтизиатрия

Тел.: 032 602 799

Мобилен: 0888 433 414

E–mail: rkalinov@pulmonology-plovdiv.info

 

Камелия Петрова

Пловдив, 4002

УМБАЛ “Св. Георги”

бул. Пещерско шосе № 66

Клиника по пневмология и фтизиатрия

Тел.: 032 602 799

Мобилен: 0885 291 390

E–mail: kpetrova@pulmonology-plovdiv.info

 

БАНКОВА СМЕТКА НА БДББ

 

IBAN: BG67UNCR96601044927609

BIC: UNCRBGSF

МОЛ Владимир Ходжев

 

СЧЕТОВОДИТЕЛ НА БДББ

Венелина Василева

II-ра МБАЛ, София

Мобилен: 0899818423

E-mail: ina2@abv.bg

АДМИНИСТРАТОР НА САЙТА НА БДББ

Николай Кючуков

УМБАЛ – Плевен „Клиника по пневмология и фтизиатрия“

Мобилен: 0896655523

E–mail: brsnet@hotmail.com