Контакти

Секретари на БДББ

Д-р Велин Стратев

GSM: 0898450634

E-mail: velin_stratev@mail.bg

 

Д-р Валентина Димитрова

GSM: 0887960269

E-mail: valya_70@abv.bg

Счетоводител на БДББ

Венелина Василева

II-ра МБАЛ, София

GSM: 0899818423

E – mail: ina2@abv.bg

Админстратор на сайта на БДББ

Д-р Николай Янев

МБАЛББ “Света София”, София

GSM: 0876120087

E – mail: brsnet@hotmail.com

 

Д-р Николай Кючуков

УМБАЛ- Плевен „Клиника по пневмология и фтизиатрия“

GSM: 0896655523

E – mail:  brsnet@hotmail.com