Източен клон

Доц. maksyushaadobeDA, njveyzadobeDA

 • Специалности:
 • Лечебно заведение: МУ-Пловдив, Катедра Патофизиология
 • Клон: Източен
 • вижте профила ›

Доц. MaraniadobeWP, AgamariladobeWP

 • Специалности: Бронхология
 • Лечебно заведение: УМБАЛ "Св. Георги"-ЕАД Пловдив
 • Клон: Източен
 • вижте профила ›

Д-р melentiaOptitteJU, vfrcbvbkmzyrfOptitteJU

 • Специалности: Вътрешни болести
 • Лечебно заведение: MБАЛ"СВ. Пантелеймон" АД– Ямбол
 • Клон: Източен
 • вижте профила ›

Д-р miachOptitteJU, fuhbggbxOptitteJU

 • Специалности: Специализант
 • Лечебно заведение: musicmy.top
 • Клон: Източен
 • вижте профила ›

Д-р MihailinkaOptitteJU, ckfdeczOptitteJU

 • Специалности: Специализант
 • Лечебно заведение: МБАЛ- Айтос
 • Клон: Източен
 • вижте профила ›

Доц. mileadobeDA, andbathadobeDA

 • Специалности: Пневмология и фтизиатрия
 • Лечебно заведение: Нету
 • Клон: Източен
 • вижте профила ›

Доц. minashaadobeDA, boryaadobeDA

 • Специалности: Пневмология и фтизиатрия
 • Лечебно заведение: ИПСМПпо бел.болести-Бургас
 • Клон: Източен
 • вижте профила ›

Доц. MuffinkaadobeDA, AkinozilkreeadobeDA

 • Специалности: Специализант
 • Лечебно заведение: ДКЦ "Ритъм 2010" ООД гр.Стара Загора
 • Клон: Източен
 • вижте профила ›

Проф. NegastailCapadobeXK, vadimychCapadobeXK

 • Специалности: Бронхология
 • Лечебно заведение: УМБАЛ"Св.Георги"ЕАД-Пловдив, Клиника по пулмология
 • Клон: Източен
 • вижте профила ›

Доц. nfhfcsxOptitteJU, bueczOptitteJU

 • Специалности: Вътрешни болести
 • Лечебно заведение: "Симпатия-ИПСМПДБДПФ"ЕООД
 • Клон: Източен
 • вижте профила ›