Източен клон

Проф. behornyadobeDA, BandinayaadobeDA

 • Специалности: Бронхология
 • Лечебно заведение: МБАЛ Стара Загора
 • Клон: Източен
 • вижте профила ›

Доц. BerennCapadobeXK, IronfireCapadobeXK

 • Специалности: Алергология
 • Лечебно заведение: АИПСМП
 • Клон: Източен
 • вижте профила ›

Д-р BerratorNixSM, BerratorNixSM

 • Специалности: Вътрешни болести
 • Лечебно заведение: СБПФЗДПЛР "Цар Фердинанд 1"
 • Клон: Източен
 • вижте профила ›

Д-р BeydarCapadobeLR, MaslikaCapadobeLR

 • Специалности: Специализант
 • Лечебно заведение: Първа Детска Консултативна клиника
 • Клон: Източен
 • вижте профила ›

Проф. bRobertDTC, bRobertDTC

 • Специалности:
 • Лечебно заведение: ''МБАЛ- САМОКОВ''ЕООД
 • Клон: Източен
 • вижте профила ›

Проф. cbvtjyincandetaGT, vadimkaincandetaGT

 • Специалности: Специализант
 • Лечебно заведение: ОДПФЗС "Д-р Трейман" ЕООД В. Търново
 • Клон: Източен
 • вижте профила ›

Проф. ChesterglizeUR, ChesterglizeUR

 • Специалности:
 • Лечебно заведение: MБАЛ"СВ. Пантелеймон" АД– Ямбол
 • Клон: Източен
 • вижте профила ›

Д-р ClandrathaincandetaGT, HankonincandetaGT

 • Специалности: Пневмология и фтизиатрия
 • Лечебно заведение: СБАЛББ ЕОД Перник
 • Клон: Източен
 • вижте профила ›

Д-р ConnoriseCapadobeXK, vanutaCapadobeXK

 • Специалности: Вътрешни болести
 • Лечебно заведение: ВМА-МБАЛ Пловдив
 • Клон: Източен
 • вижте профила ›

Доц. CorazonOptitteJU, dfccjxrfOptitteJU

 • Специалности: Алергология
 • Лечебно заведение: УМБАЛ "Св. Георги"
 • Клон: Източен
 • вижте профила ›