04 февруари 2019

Уважаеми колеги,
На 26.01.2019 г. в град Пловдив се състоя първото заседание на работната група по фтизиатрия към Управителния съвет на Българското дружество по белодробни болести. Представени бяха финансовите резултати на 8 специализирани лечебни заведения от страната.
От представените отчети е видно, че рязкото намаление във финансирането на дейността по профилактика, диагностика и лечение на туберкулозата има негативно въздействие върху възможностите за функциониране на мрежата като цяло.
На базата на направените анализи беше изработено писмо до Министъра на здравеопазването. Същото бе входирано в Министерство на здравеопазването.
      Доц. Владимир Ходжев, председател на УС на БДББ