01 септември 2021

УС на БДББ за проекта за промени на методиките за определяне на възнаграждения

Управителният съвет на БДББ настоява с дружеството на пулмолозите да бъдат съгласувани подготвяните промени в проекта на Здравното министерство за методиките за определяне на сумите за работа в епидемични условия.

 
Председателят на УС на БДББ доц. Владимир Ходжев изпрати специално писмо до министър Кацаров по проблема, който тревожи пулмологичната общност у нас в момент, в който се разгаря поредната COVID вълна и белодробните лекари продължават да са на първа линия.
 
Следва пълния текст на писмото:

До д-р СТОЙЧО КАЦАРОВ

Министър на здравеопазването

Уважаеми д-р Кацаров,

В публикации в пресата (mediapool.bg) се твърди, че лечението и наблюдението на леките и средно тежките случаи на коронавирус в доболнични условия ще се осъществява само от лекари-специалисти в поликлиники и медицински центрове.

От публикациите не става ясно дали тази дейност ще се осъществява само в специално разкрити COVID зони на медицински центрове и поликлиники или ще бъде вменена на специалистите по белодробни болести в доболничната помощ.

Ако втората хипотеза е вярна и лечение на COVID-19 се предвижда да се провежда от специалисти в поликлиниките, без общопрактикуващи лекари и извън нарочно обособени COVID зони, поражда се въпросът относно статута на ангажираните специалисти във връзка с работата им в пандемична обстановка.

Затова считам за наложително подготвяните промени в проекта на МЗ “Методика за определяне на размера на сумите, заплащани от НЗОК на изпълнители на медицинска помощ, на дентална помощ и на медико-диагностични дейности за работа при неблагоприятни условия по повод на епидемична обстановка”, вменените дейности и процедури на белодробните лекари, както и налаганите санкции да бъдат съгласувани с Управителния съвет на Българското дружество по белодробни болести и Борда по белодробни болести към Министъра на здравеопазването на Република България. Позволявам си да напомня, че и до момента болните с COVID-19 бяха консултирани и лекувани в амбулаторни условия доминиращо от пулмолози, които за разлика от ОПЛ и други специалисти не бяха възмездени по методиката на заплащане за техния труд. УС на БДББ многократно апелира за адекватно заплащане на реално участващите в лечебния процес белодробни специалисти, за което по надлежния ред сме входирали писма до МЗ и НЗОК.

Професионалното обсъждане и разрешаване на посочения проблем би избегнало както неравноправното третиране на лекарите, пряко ангажирани с лечението на пациентите с COVID-19 в доболничната помощ, така и евентуалното дискриминационно отношение спрямо части от медицинското съсловие, към което погледите и надеждите на цялото общество са насочени сега.

град Пловдив

30.08.2021 г.

доц. д-р Владимир Ходжев, дм

Председател на УС на БДББ