17 ноември 2021

17 ноември е Световен ден на ХОББ (COPD) за 2021 година

COPD day 2021
Днес, 17 ноември, е Световен ден на ХОББ (COPD)- хроничната обструктивна белодробна болест, който се отбелязва от Българското дружество по белодробни болести. Световният ден на ХОББ се организира от Глобалната инициатива за хронична обструктивна белодробна болест (GOLD) в сътрудничество със здравни специалисти и групи пациенти с ХОББ по целия свят. Целта му е да повиши осведомеността, да споделя знания и да обсъжда начини за намаляване на тежестта на ХОББ в световен мащаб.
Всяка година GOLD избира тема и координира подготовката и разпространението на материали и ресурси за Световния ден на ХОББ. Дейностите на Световния ден на ХОББ се организират във всяка страна от здравни специалисти, преподаватели и членове на обществеността, които искат да помогнат да окажат влияние на местно и световно ниво.
Първият Световен ден на ХОББ се проведе през 2002 г. Всяка година организатори в повече от 50 страни провеждат дейности, превръщайки деня в едно от най-важните световни събития за информираност и образование за ХОББ.
Темата на Световния ден на ХОББ през 2021 г. е „Здравите бели дробове – никога по-важни“. Тази година целта е да се подчертае, че бремето на ХОББ остава, въпреки продължаващата глобална пандемия на COVID. Дори в светлината на COVID, ХОББ остава водеща причина за смърт в световен мащаб – никога няма по-важно време да се съсредоточим върху здравето на белите дробове! Поддържането на белите дробове здрави включва избягване на цигарите, на замърсяването на въздуха или професионалната експозиция, както и поддържането на активност чрез редовна физическа активност или белодробна рехабилитация. Освен това, получаването на важни ваксини, спазването на посещенията при лекар и правилното приемане на лекарства могат да помогнат за поддържането на белите дробове здрави!
World-COPD-Day-Infographic 2021_page-0001