23 февруари 2021

БДББ се застъпва за пулмолозите в доболничната помощ като медици на първа линия

Уважаеми колеги, споделяме с вас огорчението си от пренебрегването на някои от българските пулмолози като медици на първа линия в борбата с COVID-19. Това са нашите колеги, които работят само в доболничната помощ. Още през декември сме изпратили писмо за проблема до министъра на здравеопазването и все още очакваме отговор. Както знаете, от началото на пандемията всички ние преглеждаме нашите пациенти лице в лице, а не по телефона, постоянно сме подложени на риск от заразяване, а и вече загубихме прекрасни колеги, изключителни специалисти, които се заразиха на работния си пост. Настояваме българските лекари по белодробни болести, работещи само в доболничната помощ да бъдат признати от Министерството на здравеопазването като медици от първа линия и незабавно да бъдат приравнени с другите медици на първа линия със същото допълнително възнаграждение за рисковия им труд в размер на 1000 лв.

Споделяме с вас пълния текст на Писмото на председателя на Българското дружество по белодробни болести до министъра проф. Костадин Ангелов и вярваме, че ще подкрепите нашето справедливо искане.

1 Писмо BDBB_COVID_2020_end