01 август 2018

Изпрати резюме / Send abstract

Изпращане на абстракти Вид презентация Постер Устна презентация Име и фамилия на презентиращия автор (английски език) Име и фамилия на презентиращия автор (български език) E-mail на презентиращия автор GSM на презентиращия автор Заглавие (английски език) Авторски колектив (английски език) Месторабота (английски език) Резюме (английски език): * Имате право на до 250 думи общо за всички

прочетете повече ›
01 август 2018

Регистрация / Registration

Български English * Важно: Моля, изберете желания език – той ще бъде използван за текущия формуляр, както и за изпращането на абстракти!Обща информация Титла Д-р Доц. Проф. Г-н Г-жа Име Презиме Фамилия Месторабота Адрес месторабота E-mail GSM Настаняване Желаете ли да бъдете настанени в хотел? Да Не Желаете ли самостоятелна стая? Да Не Желая да

прочетете повече ›
01 август 2018

Научен комитет

Председател: Доц. Вл. Ходжев Зам.-председател: Проф. Д. Костадинов Зам.-председател: Проф. Бл. Маринов Членове:      Чл.-кор. проф. Ст. Костянев                      Доц. Д. Османлиев                      Проф. Д. Петрова                      Доц. Ваня Юрукова                      Доц. Росен Петков                      Доц. П. Глоговска                      Доц. Й. Радков                      Доц. Димо Димов

прочетете повече ›
01 август 2018

Организационен комитет

Председател: Доц. Д. Петкова Зам.-председател: Доц. Я. Иванов Членове: Проф. О. Георгиев                  Д-р Светослав Дачев                  Доц. Пламен Павлов                  Доц. К. Янков                  Доц. М. Енчева                  Д-р Анахид Торосян                  Д- р Ваня Илиева  Секретари: Д-р Валентина Димитрова                          Д-р Велин

прочетете повече ›
01 август 2018

Научна програма / Programme

Научната програма може да разгледате оттук: Научна програма

прочетете повече ›
01 август 2018

Настаняване / Accommodation

Настаняване: За всички регистрирани редовни  членове на БДББ, заплатили членския си внос за 2018 г.,  се поемат разходите за нощувки и храна. Настаняването е в стая с две легла. Моля, посочете името на второто лице в стаята или отбележете, че предоставяте това на организаторите. При настаняване на един човек се заплаща за самостоятелна стая. Желаещите настаняване в самостоятелна

прочетете повече ›
01 август 2018

Такса участие / Participation fee

Такса за участие в Седмия конгрес на Българското дружество по белодробни болести:   За членове на дружеството – 70 лв. За не членове на дружеството – 250 лв. Такса участие за членове на дружеството за един ден – 25 лв. За респираторни сестри – 30 лв. Таксата за  участие се заплаща на банковата сметка на Българско дружество по белодробни болести: IBAN:

прочетете повече ›
01 август 2018

Указание за авторите / Instructions for authors

 Устно представяне: Всеки автор има 10 минути за устно представяне на своя доклад.   Постерна сесия: Авторите трябва да поставят своите постери сутринта в деня на тяхната сесия от 08:00 и да ги свалят в 17:00 ч. По време на постерната сесия и дискусията, обявени в конгресната програма, авторските колективи ги представят пред модераторите на

прочетете повече ›
01 август 2018

Награда „Млад пулмолог“

Критерии за награда млад пулмолог: член на БДББ възраст до 40 години работещ в клиника/отделение по белодробни болести защитена докторска дисертация или зачислен за разработка на дисертационен трудКандидатите представят: CV на български език, списък на публикациите и участията в конгреси и конференции. Копие от диплома за докторска дисертация или копие от заповедта за зачисляване. Краен срок

прочетете повече ›
01 август 2018

Награда „Д-р Димитър Граматиков“

На предстоящия конгрес ще се връчи по традиция награда на името на д-р Димитър Граматиков за принос към развитието на пневмофтизиатричната помощ в България. Номинираното лице трябва да е пневмофтизиатър, работещ в клиника/отделение/диагностично консултативен блок и допринесъл за подобряване на диагностично-лечебната дейност в региона, в който работи. Моля, изпращайте името на номинирания с кратко мотивационно

прочетете повече ›