09 юли 2018

Деца с астма, изложени на риск – систематичен преглед.

Този обзор има за цел да идентифицира рисковите фактори за астматични пристъпи при деца (5-12г.) с оглед информираност и приоритет на грижите. Астмата е отговорна за значителна заболеваемост, водеща до 2,8 млн изгубени дни в отсъствие от училище годишно в Обединеното кралство, както и отсъствие от работа на родителите. Честите пристъпи оказват влияние върху качеството на живот на децата и техните родители и ускорена загуба на белодробна функция и могат да бъдат фатални.

Предшестващи астматични пристъпи са свързани със значително повишен риск от  пристъп в бъдеще. Наличие на постоянни симптоми и лош достъп до здравни грижи са свързани с умерен до много повишен риск.

Умерено повишеният риск се свързва със субоптимален лекарствен режим, придружаващо атопично/алергично  заболяване, Афро-американски етнос (САЩ), бедност и дефицит на витамин D. Излагането на тютюнев дим от околната среда, по-млада възраст, затлъстяване и ниско образование на родителите  са свързани със слабо повишен риск, докато полът, пребиваването в градовете и Испанския етнос не са свързани с повишен риск.

 

Източник: Buelo A, McLean S et al. At-risk children with asthma (ARC): a systematic review. Thorax. 2018 Jun 5. pii: thoraxjnl-2017-210939. doi: 10.1136/thoraxjnl-2017-210939.

 

Превод: Тамара Тонева