16 април 2013

Другият поглед върху комуникацията на социално значимите заболявания с фокус върху хроничните респираторни

На 14/04/2013 се проведе среща на БДББ с представители на водещи медии и пациентски организации. Събитието “Другият поглед върху комуникацията на социално значимите заболявания с фокус върху хроничните респираторни” имаше за цел да запознае журналистите с “Заболяването ХОББ”(Доц. Димитър Попов) и да представи – “Проблеми и решения в областта на пулмологията” (Доц. Явор Иванов),

Презентациите бяха последвани от продължителна дискусия, в която се включиха освен журналисти и представители на пациентските организации. Всички присъстващи се обединиха около идеята да се създаде Национална програма за хроничните респираторни болести. На присъствалите журналисти бяха раздадени сертификати за проведеното обучение. Срещата бе подробно отразена в много печатни и електронни медии. Организатор на събитието бе ГлаксоСмитКлайн.

Снимки от проявата можете да намерите тук…