20 февруари 2017

Фактори допринасящи за нежелани изтичания по време на лечение със CPAP

Над 25% от пациентите със синдром на обструктивна сънна апнея прекъсват лечението поради наличието на нежелани ефекти. Изтичането от маската е сред най-често срещаните проблеми при лечение с CPAP. Проведеното проучване открива, че по-големите течове се наблюдават при използване на оро-назален интерфейс. Назалната обструктция, възрастта, ИТМ, андрогенния тип затлъстяване и мъжкия пол са фактори свързани с повишен риск за нежелани изтичания. Нужни са повече изследвания проучващи факторите свързани с нежелани изтичания с цел тяхното идентифициране и прилагането на индивидуализирани решения за пациентите.

 

Източник: Lebret M, Martinot JB et al. Factors contributing to unintentional leak during CPAP treatment: a systematic review. Chest. 2016 Dec 13. pii: S0012-3692(16)62581-3. doi: 10.1016/j.chest.2016.11.049. [Epub ahead of print]

 

Превод: Николай Кючуков