29 септември 2016

Характеристика на скоростта на движение на медикамента и размера на частиците при pMDI, измерено чрез анемометър

Размерът на частиците и скоростта на потока на медикамента са едни от най-важните фактори при депозицията на аерозолните инхалатори (pMDI). В проучването на  Alatrash и Matida тези два фактора са имерени на три различни отстояния от ръба на мунщука (0мм, 75мм и 100мм) с помощта на анемометър (Phase Doppler Anemometry) при четири pMDI, съдържащи салбутамол сулфат, но на различни фармацефтични фирми. Установено е, че на графиката се оформят два пика на скоростта на потока на медикамента: едниният е на нивото на мунщука, когато медикаментът напуска инхалаторът, а вторият пик се оформя след 60, 95, 95 и 115 милисекунди по-късно, съответно за всеки отделен инхалатор. Резултатите навеждат на мисълта, че съществува разлика в скоростта и в диаметъра на частиците на медикамента, при отделните призводители.

 

Източник: Abubaker Alatrash, Edgar Matida. Characterization of Medication Velocity and Size Distribution from Pressurized Metered-Dose Inhalers by Phase Doppler Anemometry JOURNAL OF AEROSOL MEDICINE AND PULMONARY DRUG DELIVERY 2016: 29(0) рр. 1–13 DOI: 10.1089/jamp.2015.1264

 

Превод: Златина Иванова