26 септември 2016

Характеристики на възпалението и ко-морбидитета при пациенти с тежка форма на бронхиална астма и чести екзацербации

Проведено е мулти-центрово кохортно проучване сред пациенти (деца и възрастни) с тежка бронхиална астма. Целта е била да се определят характерните особености (клинични, физиологични, характера на възпалителния процес и коморбидитета) на честите екзацербатори сред тези пациенти. Установило се, че еозинофилията, бронхиалната хиперреактивност, ИТМ, хроничния синузит и ГЕРБ са фактори, асоциирани по-чести екзацербации при астма. Честия екзацербатор при астма се обособява като отделен фенотип. Част от неговите извън белодробни характеристики могат да бъдат коригирани.

 

Източник: Loren C. Denlinger, Brenda R. Phillips et al. Inflammatory and Co-Morbid Features of Patients with Severe Asthma and Frequent Exacerbations AJRCCM Articles in Press. 2016; 10.1164/rccm.201602-0419OC

 

Превод: Златина Иванова