07 март 2017

Характеристики на възпалението и коморбидните състояния при пациенти с тежка астма

В своето проучване авторите установяват, че честотата на екзацербациите корелира положително с телесното тегло, с еозинофилията, бронхиалната хиперреактивност, с гастро-езофагеалния рефлукс и хроничния синузит.

Проучването е проведено сред кохорта от 709 пациента, като 294 (41%) от тях нямат екзацербация предходната година, 242 (34%) имат една или две екзацербации и 173 (24%) имат три и повече екзацербациии. Целта е да се проучат следните фактори: клинични, физиологични, на възпалението и коморбидитета в групата с чести екзацербатори (над 3/ годишно).  Също така авторите са установили, че честите екзацербатори използват повече контролери в инхлаторната си терапия, но въпреки това имат най-нисък резултат от Астма контрол тест-а.  Честите екзацербатори при пациенти с бронхиална астма може да се окажат отделен и уязвим фенотип, който да изисква развитието на нови стратегии и подходи при тези пациенти.

 

Източник: Denlinger LC, Phillips BR. Inflammatory and Comorbid Features of Patients with Severe Asthma and Frequent Exacerbations. Am J Respir Crit Care Med. 2017 Feb 1;195(3):302-313. doi: 10.1164/rccm.201602-0419OC.

 

Превод: Златина Иванова