06 февруари 2016

IN MEMORIAM

speich-rudolfProf. Dr. med. Rudolf Speich, PhD, Dr.h.c.

Уважаеми колеги,

За мен е тъжен дълг е да Ви информирам, че нашият многоуважаван приятел, колега и преподавател Prof. Rudolf Speich от Цюрих, Швейцария, Доктор хонорис кауза на МУ Варна, почина  внезапно миналата седмица.

Rudolf Speich е интернист, пулмолог, лекар по интензивна медицина, професор в Клиниката по Вътрешни болести на Университета в Цюрих, основател  на програмата за трансплантация на бял дроб там, създател и дългогодишен ръководител на Центъра по Пулмонална хипертония, забележителен  лекар и учен, създал школа в европейската медицина. През 2010 г. Prof. R. Speich създаде партньорска програма и подпомогна логистично и с уникална апаратура Центъра по Пулмонална хипертония в МБАЛ „Св. Марина“ Варна. Всички, които го познаваме, ще го запомним с неговата висока ерудиция и енциклопедични познания, невероятното му чувство за хумор, съпричастността и отдадеността му за решаване на проблемите на пациентите с пулмонална хипертония. В негово лице българската пулмология  загуби един от своите уважавани учители и приятели, спомена за който ще запазим в сърцата си.

Sit tibi terra levis

Диана Петкова

Председател на УС на Българското дружество по Белодробни болести