10 октомври 2016

Клиничен случай на 56 годишна жена със симптоми на лека замаяност и прогресивен задух

Neder и сътр. представят клиничен случай на идиопатична хипервентилация ИХВ (Idiopathic hyperventilation (IHV), което се явява честа причина за необяснима диспнея, с артериална и алвеоларна хипокапния. Често се придружава от чувство на тревожност и парастезии. Трябва да се отдиференцира от дишане тип Чейн-Стокс при пациенти с кардио-циркулаторни наршения. Също така ИХВ имитира исхемична болест на сърцето, белодробен тромбоемболизъм и мозъчно-съдова болест. Кардио-пулмонални тестове са удобен метод за изследване и отграничаване на ИХВ от други заболявания в диференциално-диагностичен план.

 

Източник: Neder J. A,  Hirai D, H. Jones J, Zelt J, Berton D,  O’Donnell D. A 56-Year-Old, Otherwise Healthy Woman Presenting With Light-headedness and Progressive Shortness of Breath. Chest. 2016 Jul;150(1):e23-7. doi: 10.1016/j.chest.2016.02.672.

 

Превод: Златина Иванова