26 септември 2013

Конвенционални и нови перорални антикоагуланти в лечението на гръдни болести и техните усложнения

atsJournals_logoСлед като показаха, че не са по- малко ефективни от варфарина в проучванията RE-LY, ROCKET-AF, и ARISTOTLE dabigatran (110 или 150 mg два пъти дневно), rivaroxaban (20 или 15 mg един път дневно), и apixaban (5 mg два пъти дневно) съответно, са одобрени за превенцията на инсулт при пациенти с предсърдно мъждене. Докато изчакваме дългосрочната информация за безопасността, изборът между тези медикаменти трябва да се прави въз основата на предпочитанията на пациента, къмплаянса възможността за клинично проследяване както и на локални фактори като съотношението цена/полза.

Авторски колектив: Pilar Gallego, Vanessa Roldan, and Gregory Y. H. Lip

http://www.atsjournals.org/doi/abs/10.1164/rccm.201301-0141PP

Превод: Д-р Илия Крачунов