23 юли 2018

Курс „Спирометрия“ 25-26 август 2018.

Уважаеми колеги,
От 25 до 26 август 2018 г. в гр. Пловдив ще се проведе курс „Спирометрия модул VIII: функционални тестове с физическо натоварване“, организиран от БДББ.

Програма ПЛОВДИВ Август 2018