08 ноември 2017

Курс за специализанти на БДББ

Уважаеми колеги,

Очакваме Вашите заявки за участие в курса за специализанти по пневмология и фтизиатрия, който ще се проведе от 24 до 26 ноември в гр. Пловдив. Курсът е фокусиран върху теми от Вътрешните болести, като поканени лектори са: проф. Тодор Кантарджиев, доц. Мария Стаевска, доц. Васил Велчев, проф.Милена Станева, д-р Владимир Канарев, доц. Лиана Герчева,  доц. Донка Стефанова, доц. Росен Петков, доц. Иво Петров, Доц. Д. Паскалев, Проф. Е.Паскалев, проф. Д. Близнакова, проф. Огнян Георгиев, проф. Димитър Костадинов, проф. Данаил Петров, проф. Зл. Петрова, д-р В. Пенчева, проф. Мариана Мурджева. Специален гост-лектор на курса ще е Dr. Gabriella Muraközy, експерт в програмата за белодробни трансплантации в Университетската клиника по гръдна хирургия във Виена, член на екипа на проф. Валтер Клепетко.

Курсът е достъпен и за всички специалисти по белодробни болести, редовни членове на БДББ, придобили специалност през последните 5 години (от 2012 г. включително). Регистрационни карти може да намерите тук.

Програма за курса: Курс Млади Пулмолози 2017 Програма END