08 септември 2018

Лечение на обструктивна сънна апнея (ОСА) при пациенти с нуспех от CPAP терапия – борба с невидима епидемия

Това проучване открива сравнително слаби дългосрочни ползи от употребата на armodafinil за купиране на симптомите на ОСА, в частност сънливост и намалена бдителност. Още повече, наблюдавано е подобрение, както на симптомите, така и на контрола на артериалното налягане само със сравнително проста диетична интервенция, въпреки слабия ефект върху редукцията на тегло и подобряване на AHI. Добавянето на armodafinil води до слаб положителен ефект върху редукцията на телесно тегло.  Като цяло тези резултати подчертават ползите от поведенческа терапия насочена към редукция на телесно тегло при пациенти с ОСА. Тези ползи са особено вахжи при пациенти, които не могат да толерират CPAP или  MAD (мандибуларни апликанти). Наложително е клиниците, които се грижат за пациентите с ОСА, да се запознаят със стратегиите базирани на доказателства за предизвикване на  редукция на телесно тегло.

 

Линк към статията.

 

Превод: Илия Крачунов