22 май 2018

Лятна среща на БДББ

Уважаеми колеги,

От  22-24 юни 2018 г. в  Хотел „Рила“, КК „Боровец“ ще се проведе лятна  среща на  БДББ.

Теми на срещата са:

Българската пулмология на европейските и световни форуми (сесията цели представяне   на    доклади и научни съобщения на български учени, селектирани за участие и  представени   на европейски конгреси и научни форуми  за периода  2014-2018г).

Фирмени симпозиуми.

Общо събрание на БДББ.

Срок за изпращане на резюмета на научни разработки: 15.06.2018 г. Резюметата изпращайте на brsnet@hotmail.com.

Очаквайте скоро детайли по организацията и програмата.

Регистрационна карта може да изтеглите оттук:

Reg_form_summer_meeting