22 септември 2013

Национален конгрес на Българската Асоциация по Радиология

От 26 до 29 септември т.г. в София Принцес хотел ще се проведе Национален конгрес на Българската Асоциация по Радиология.
За подробна информация – www.bulrad.bg.
На 26.09. ще има workshop „Оценка на промените след операция на бял дроб и сърце“, който ще се води от prof.Antonio Madureira. Трае един час, интерактивен и регистрация може да се направи само за него.

Сесията „Бял дроб“ ще дискутира „Белодробни инфекции“ на 27 септември.