18 ноември 2016

Неинвазивна вентилация при пациенти с ARDS: данни от LUNG SAFE

Зачестява употребата на неинвазивна вентилация (NIV) при пациенти с ARDS. Все още обаче няма ясни доказателства в подкрепа на NIV при ARDS. Проведено е голямо обсервационно проучване сред пациенти с тежка остра дихателна недостатъчност и ARDS (LUNG SAFE). Проучени са били използването на NIV и ефектите от нея. От 2813 пациента с ARDS 15,5% са лекувани с NIV на ден 1-ви и 2-ри от поставянето на диагнозата. Класификацията на тежестта на ARDS базирана на PaO2/FiO2 е асоциирана с интензитета на вентилацията, неуспеха от NIV, смъртността. Неуспех от NIV е бил установен сред 22,2% от пациентите с лек, 42,3% – с умерен и 47,1% – с тежък ARDS. Болничната смъртност сред пациентите с успех от NIV е била 16,1% спрямо 45,5% сред пациентите с неуспех. Данните сочат, че NIV се характеризира с по-висока смъртност в интензивните отделения спрямо инвазивната белодробна вентилация при пациенти с PaO2/FiO2 под 150 mmHg.

 

Източник: Bellani G et al. Non-invasive Ventilation of Patients with ARDS: Insights from the LUNG SAFE Study. Am J Respir Crit Care Med. 2016 Oct 18. 10.1164/rccm.201606-1306OC

 

Превод: Николай Кючуков