14 октомври 2019

НИВ при ХОББ

Ролята на неинвазивната вентилация(НИВ) при пациенти с тежка ХОББ досега е спорна. През последните две десетилетия, данни, основно получени от проучвания в Европа, започнаха да дефинират клиничните характеристики на пациентите, които е вероятно да се повлияят, ролята на интензивната НИВ и възможно най-добрия момент за започване на терапията. В САЩ обаче, използването на НИВ при тежка ХОББ e ограничено от редица фактори, свързани със здравната система там. По тази причина, катедрата по пулмология и интензивна медицина към медицинския факултет на Североизточния университет в Чикаго предлага алгоритъм за оценка и план за терапия с НИВ, които биха могли да се използват в клиничната практика в САЩ.

 

Превод: Георги Атанасов

 

Източник