09 януари 2017

Нови терапии за астма и ХОББ

Необходимостта от нови и по-ефективни лекарства при лечението на обструктивните белодробни заболявания води до търсенето на такива въпреки високата цена за разработването им. Обикновено се търсят нови лекарства отговарящи на следните характеристики: ниска цена за тяхното разработване и насочени към заболявания с голяма честота и разпространение. По всяко време могат да се идентифицират между 50 и 100 нови лекарства както за астма, така и за ХОББ, като значителна част от тях са изцяло нови. Около 20 нови лекарства са достигнали фаза 1. В статията са описани част от новите лекарствени средства и потенциални нови лечения, които според авторите имат шанс да достигнат до одобрение за използване.

 

Източник: Gross NJ, Barnes PJ. New Therapies for Asthma and COPD. Am J Respir Crit Care Med. 2016 Dec 6. [Epub ahead of print]

 

Превод: Николай Кючуков