04 ноември 2013

Оказва ли влияние върху етиологията на астмата в детска възраст тютюнопушенето от страна на бабата?

Данни при животни навеждат на мисълта, че експозицията на тютюнев дим при майки по време на ембрионалното им развитие повлиява особеностите в ДНК-метилацията на тяхното поколение, както и че е налично въздействие върху дихателната система, в частност – реактивността на дихателните пътища. Единственото проучване при хора предполага, че е на лице подобен ефект при астма. Тества се в голямо популационно проучване дали може да бъде доказана връзка между експозицията на родителите in utero на тютюнев дим с респираторни проблеми в тяхното поколение.

Методи: Използвана е информация от Ейвънското лонгитудинално проучване на родители и деца, за да се сравни поколението на мъже и жени, които сами по себе си са били изложени на цигарен дим in utero; поотделно са анализирани децата на майки-пушачки и майки-непушачки. Изходни параметри за сравнение са анамнезата за ранно свирене в гърдите, диагностицирането на астма до 7-годишна възраст от лекар и резултатите от белодробните функционални изследвания и метахолинов бронхопровокационен тест на 8-годишна възраст. Взети са под внимание разнообразието от социални фактори и фактори на околната среда, както и полът на децата.

Резултати: Не съществува никаква връзка между тестваните параметри и майчината пренатална експозиция на тютюнопушене. Налични са някои свидетелства за увеличен риск за развитие на астма при пренатална експозиция на родителя, когато проучваната майка е била непушач: [AOR] 1.17[95% CI 0.97,1.41], особено изразено при поколението от момичета (AOR=1.39[95% CI 1.04, 1.86]).

Изводи: Не се доказа майчината пренатална експозиция на тютюнопушене от страна на бабата да има някакъв ефект върху тестваните наследници. Налични са обаче факти, свидетелстващи за повишен риск за развитие на астма и персистиращо свирене в гърдите у поколението от женски пол при пренатална експозиция на родителите.

Ключови думи: майчина пренатална експозиция, тютюнопушене, астма в детска възраст.

Лаура Л. Милър, Джон Хендерсън, Кейт Нортън, Маркус Пембри, Джийн Голдинг

Chest. 2013. doi:10.1378/chest.13-1371

Превод: Д-р Теодора Михалова