23 юли 2015

Отзиви на лекторите

Летният курс на Българското дружество по белодробни болести 2015 Варна в оценките на чуждестранните гости:

11722628_1080560665306301_3694625543242704197_o

Проф. д-р Улрих Костабел, Германия

През последните години Българското дружество по белодробни болести се разви изключително добре в позитивна посока. Преди пет години дойдох за първи път по покана на тогавашния председател на дружеството проф. д-р Коста Костов, след това продължихме с доц. д-р Явор Иванов. И двамата прокараха пътя на отваряне на дружеството към Европа и света, сега с доц. Диана Петкова продължаваме нататък.

Идвам като гост лектор в България за четвърти път и с радост отбелязвам, че дискусиите са много повече, а организацията е станала по-открита, по отворена. Добър момент е, че много повече колеги говорят английски, което ме кара да мисля, че следващите курсове бихме могли да провеждаме и без симултантен превод. Отбелязвам обаче високото равнище на превода, който д-р Ася Консулова правеше по време на форума.

Локацията, в която се проведе курсът, е прекрасна, подборът на лектори и участници – силен. Впечатли ме високата мотивация на участниците – въпреки изкушаващата близост на морето и прекрасната паркова среда във Ваканционен клуб Ривиера, всички колеги бяха в залата за всяка лекция.

 

11722547_1080558618639839_6848395353279318588_o

Проф. д-р Рудолф Шпайх, Швейцария:

През последните години се развиха много нови области в пулмологията, сред тях са например пулмоналната хипертония и интерстициални белодробни болести. Благодарение на нашите добри взаимоотношения с Българското дружество по белодробни болести и на доц. Диана Петкова като движеща сила, за курса във Варна дойдоха международни капацитети като проф. Костабел и българските пулмолози можаха да черпят знания от извора. Получи се един наистина международен форум, който отваря за младите колеги вратата към най-новите знания в нашата област. Ценен момент беше и възможността за неформални контакти на участниците с лекторите през паузите, това помага много за тяхното интегриране в научните среди.

10986619_1080560331973001_2791849436874518367_o

 

Проф. д-р Юрг Лойпи, Швейцария:

Един отлично организиран курс с точно подбрани актуални теми и ясно изведени проблеми, на които беше отделено достатъчно време. Курсът имаше изразен интерактивен характер – участнниците се включваха често с коментари, които доведоха до съдържателни дискусии. Получи се един много добър обучителен форум.