14 октомври 2019

Полови хормони и астма в национално проучване на възрастни в САЩ

Въведение: Жените страдат по-често от астма отколкото мъжете. Въпреки че половите хормони могат да обяснят тези разлики в пола, ролята им остава неясна.

Цели:  Да се изследват нивата на половите хормони астмата при възрастни с астма.

Методи:  Провеждане на срезово проучване на серумните нива на свободен тестостерон и естрадиол при 7 615 възрастни с астма (3 953 мъже и 3662 жени) на възраст 18-79 години, които са участвали в 2013-2014 и 2015-2016 U.S. National Health and Nutrition Examination Survey.

Измервания и основни резултати: Предвид взаимодействието между затлъстяването и половите хормони относно астмата, анализът е стратифициран по затлъстяване. При този анализ, повишените тестостерон и естрадиол бяха свързани с намалени нива на текуща астма при затлъстели жени, а повишен серумен естрадиол се свързва с по-ниски нива на астма при мъже, които не страдат от затлъстяване.

Изводи: Резултати показват, че половите хормони играят роля в известните полови разлики при астма при възрастни. Освен това, резултатите предполагат, че затлъстяването променя ефектите на половите хормони върху астмата при възрастни.

 

Превод: Иван Петков

 

Източник