23 юли 2018

Приспособяване лечението на бронхиалната астма на база еозинофилни маркери (издишан азотен оксид и еозинофили в храчка) – систематичен анализ и мета-анализ

Тъй като голяма част от пациентите с бронхиална астма имат еозинофилен ендотип се смята, че приспособяването на терапията спрямо резултатите от FeNO и еозинофилите в храчката може да подобри резултатите от лечението.

В анализа са включени рандомизирани контролирани проучвания като 16 използват FeNO базиран подход, а 6 – еозинофили в храчката.

Регулирането на терапията базирано на използването на FeNO или еозинофилите в храчката води до редуциране на вероятността за екзацербации на астма, но няма ефект по отношение на контрола и белодробната функция.

 

Източник: Petsky HL, Cates CJ, Lasserson TJ, Li AM, Turner C, Kynaston JA, Chang AB. A systematic review and meta-analysis: tailoring asthma treatment on eosinophilic markers (exhaled nitric oxide or sputum eosinophils). Thorax. 2012 Mar;67(3):199-208. doi: 10.1136/thx.2010.135574. Epub 2010 Oct 11.

 

Превод: Николай Кючуков