05 ноември 2016

Продължаващо следдипломно обучение по белодробни болести и курс по медицинска биостатистика II част

Уважаеми колеги,

На 25.11.2016 г. в гр. Пловдив ще се проведе традиционният курс на БДББ за специализанти по Пневмология и фтизиатрия „Продължаващо следдипломно обучение по белодробни болести”. Разходите на специализиращите лекари по настаняване се поемат от БДББ. Курсът е достъпен за всички членове на БДББ с придобита специалност, като те сами заплащат настаняването си.

На 26.11.2016 ще се проведе курс по медицинска биостатистика II част, за който могат да се регистрират членове на БДББ, които проявяват интерес към темата, като дружеството поема разходите по настаняване. Поради ограниченият брой места заявките ще бъдат приемани по датата на пристигане

Моля, попълнете и изпратете на brsnet@hotmail.com  отделна регистрационна карта за всеки от курсовете до 20 Номеври 2016 г. Допълнителна информация очаквайте на сайта на БДББ.

Може да разгледате финалната програма оттук.

Регистрационна карта за специализантския курс може да изтеглите от тук.

Регистрационна карта за курс по мед. биостатистика може да изтеглите от тук.