08 септември 2018

Ранни болнични рехоспитализации след екзацербация на ХОББ в национална база данни

Резултати: открити са  202 300 рехоспитализации в 30-дневен срок след 1 055 830 първични хоспитализации поради екзацербация на ХОББ – честотата е 19,2%. Най-висока честота на рехоспитализациите се открива в първите 72 часа след изписване (4,2-5,5%), а 58% от рехоспитализациите са в първите 15 дни. Респираторните причини са най- честите довели до рехоспитализация (52,4%) а ХОББ е най-честата диагноза (28,4%). Диагнозите при рехоспитализациите са сходни през различните периоди след изписване. Ранната рехоспитализация се свързва с фактори от страна на пациента (състоянието на медицинския застраховател, ниски доходи, висок коморбидитет) и от страна на лечебното заведение (удължен болничен престой, следболнично лечение в специализирано заведение /skilled nursing facility/)

Заключение: Рехоспитализациите в 30-дневен срок след екзацербация на ХОББ  остават сериозен здравен проблем и се характеризират със сходен спектър от диагнози. Предикторите свързани с рехоспитализация включват фактори от страна на пациента и лечебните заведения. Нобходимо е изработването на алгоритми за оценка на риска от ранна рехоспитализация при пациенти с ХОББ на база на тези предиктори.

 

Линк към статията

 

Превод: Илия Крачунов