27 август 2018

Сън и нощен гастро-езофагиален рефлукс – новости

Обструктивната сънна апнея (ОСА) и нощния ГЕР често са свързани поради сходни рискови фактори. Въпреки това, двупосочната връзка между ОСА и ГЕР  е сложна и разбирането и търпи развитие. Разпознанането и е важно във връзка с ограничения терапевтичен ефект на протонните инхибитори при контролирането на всични нощни рефлукси. Наличието на слабо киселинния рефлукс и пиково покачване на на нощната киселинност при пациенти с персистиращи симптоми изисква изследване с обективно измерване със сонди за рН-метрия.

Нефармакологично и поведенческо лечеине като редукция на телесно тегло, позиционна терапия, въздържане от хранене поне 4 часа преди лягане и лечение на ОСА с ефективни терапии като CPAP за важни средства за подобряване на рефлукса и качеството на съня едновременно. Влошаването на рефлукса при лечеине с CPAP трябва да насочва вниманието към аерофагия и възможности за редуциране на експозицията на налягане. Липсата на данни и златен стандарт, който обяснява причинно-следствената връзка при пациенти с ГЕР и ОСА предполага временно пекратяване на агресивни терапии за ГЕРБ като фундопликация при тях.

 

Източник: Lim KG, Morgenthaler TI, Katzka DA. Sleep and Nocturnal Gastro-esophageal Reflux: An Update. Chest. 2018 May 31. pii: S0012-3692(18)30813-4. doi: 10.1016/j.chest.2018.05.030.

 

Превод: Илия Крачунов