10 септември 2016

Систематичен преглед на диагностичните биомаркери свързани с екзацербацията на ХОББ

Проучването цели да идентифицира кръвните биомаркери имащи отношение към екзацербациите на ХОББ и да установи тяхната стойност. Базите данни MEDLINE, EMBASE и CINAHL за използвани за откриването на публикации свързани с биомаркери при екзацербации на ХОББ. Общо са включени 59 проучвания, в които най-често  проучените биомаркери са били CRP, IL-6, TNF-α. От тях само CRP е показал последователни повишения по време на екзацербация на ХОББ в сравнение с IL-6 и TNF- α, където данните са били противоречиви. В заключение авторите смятат, че проучванията за биомаркери при ХОББ докладват противоречиви данни по отношение на качеството на използваните биомаркери при екзацербация на ХОББ.

 

Източник: Chen Y-WR, Leung JM, Sin DD (2016) A Systematic Review of Diagnostic Biomarkers of COPD Exacerbation. PLoS ONE 11(7): e0158843. doi:10.1371/journal.pone.0158843

 

Превод: Николай Кючуков