07 май 2013

Световния ден за борба с астмата 7 май 2013

Уважаеми партньори,

Бих искала да Ви информирам за протичането на инициативите в София, които АББА посвети на 7 май 2013 година-Световния ден за борба с астмата.

На 6 май, младежите-доброволци на АББА проведоха акция “ Дишай свободно” на Орлов мост, Борисовата градина и градинката на Заимов,  която имаше за цел да накара обществото да се замислини върху един от основните рискови фактори за хроничните респираторни заболявания, а именно замърсяването на въздуха.

АББА би желала да работи с отговорните институции за провеждане на политики на национално ниво, защото замърсявнето на въздуха е особено вредно за хората, които вече страдат от белодробни заболявания, особено за децата, които могат да развият астма и респираторни алергии. Хората с респираторни заболявания са първите, които реагират (първоначална сенсибилизация) и техните симптоми могат да се влошат (обострят) в случай на лошото качество на въздуха. Пациентите с астма и особено децата, страдат  ден след по-високите нива на замърсяване. Тези уязвими хора са по-чувствителни от другите към всички видове замърсители и са изложени на повишен риск от поява на вредни последици от експозицията на замърсяването на въздуха, което може да доведе разрушителен ефект върху здравето на хората и до намаляване на качеството на живот.

На  7 май пред Министерство на здравеопазването в София от 14:00 до 16:00 часа се проведе традиционното измерване на дишането и консултация със специалист съвместно с Българското дружество по Белодробни Болести, Българското Дружество по Алергология, младежите доброволци на АББА и активното съдействие лично на проф. Д-р Николай Петров, Министър на здрвеопазването.  Инициативата премина при много силен интерес от страна на националните медии и радиа,  като в изказванията си като пациентска организация се стремяхме да акцентираме върху необходимостта от  създаването на Национална програма за превенция и контрол на хроничните респираторни заболявания. Бяха проведени около 180 спирометрии.

Благодарим на всички, които участваха в Световния ден за борба с астмата-2013!

Диана Хаджиангелова