02 октомври 2016

Честота и локализация на БТЕ при екзацербациите на ХОББ с неуточнена етиология: Систематичен обзор и мета-анализ

Проучването има за цел да установи честотата на случаите на белодробна емболия сред екзацербациите на ХОББ с неуточнена етиология. В анализа са включени проспективни и срезови проучвания от периода 1974-2015 година. Диагнозата БТЕ е била установена чрез КТ пулмоангиография. Включени са били данни от 1650 медицински досиета. Установява се честота на БТЕ сред екзацербациите с ХОББ с неуточнена етиология от 16.1% (95% CI 8.3% – 25.8%). В 68% от случаите емболите са били локализирани в главните клонове на пулмоналната артерия, лобарните или интерлобарните артерии. При тази група пациенти (екзацербация на ХОББ с неуточнена етиология и наличието на БТЕ) се наблюдава по-дълъг болничен престой и по-висока смъртност. По-често се рапортува и за наличието на плеврална болка и сърдечна недостатъчност, като по-рядко се споменават данни за наличието на респираторна инфекция. В заключение авторите смятат, че БТЕ трябва да се подозира от клиницистите при пациенти с неуточнена причина за екзацербацията на ХОББ особено при наличието на плеврална болка и сърдечна недостатъчност без убедителни данни за наличието на инфекциозна етиология.

 

Източник: F.E. Aleva, MD, PhD student, L.W.L.M. Voets, Bsc, S.O. Simons, MD, PhD, Q. de Mast, MD, PhD, A.J.A.M. van der Ven, MD, PhD, Y.F. Heijdra, MD, Phd. Prevalence and Localization of Pulmonary Embolism in Unexplained Acute Exacerbations of COPD: A systematic review and meta-analysis. Chest. 2016 July. S0012-3692(16)53752-0. DOI: 10.1016/j.chest.2016.07.034

 

Превод: Николай Кючуков