01 април 2018

Четирикратно повишаване дозата на ИКС за прекратяване на екзацербациите на астма

В проучването се сравняват два плана за самоуправление, като в зона 2 от плана е описано поведението на пациентите при влошаване контрола на астма. В първия план се препоръчва облекчаване на симптомите чрез увеличен прием на бронходилататор  и четирикратно увеличаване на дозата на ИКС (първа група), а във втория план се препоръчва увеличаване само на бронходилататора и нормална доза ИКС (втора група). В проучването са включени 1922 пациенти от май 2013 година до януари 2016 година като проследяването им приключва през март 2017 година.  Четирикратното увеличаване дозата на инхалаторния кортикостероид при първите симптоми свързани с нарушаване контрола на астмата води до намаляване честотата на тежките екзацербации.

 

 

 

Източник: Tricia McKeever, Ph.D., Kevin Mortimer, Ph.D. еt al. Quadrupling Inhaled Glucocorticoid Dose to Abort Asthma Exacerbations. N Engl J Med 2018;378:902-10. DOI: 10.1056/NEJMoa1714257

 

 

Превод: Габриела Илиянова, Николай Кючуков