07 януари 2020

Труден ли ще бъде този пациент за интубация?

Способността да се прогнозира кои пациенти имат висок риск от затруднена интубация може да намали риска от сценарии тип „не може да се интубира, не може да се вентилира”.

Целта на настоящия систематичен преглед е да се идентифицират рискови фактори и находки от физикалния преглед, които могат да помогнат за прогнозиране на трудна ендотрахеална интубация.

Между 62 висококачествени проучвания, включващи 33 559 пациенти, 10% от пациентите са били трудни за интубиране.

Няколко физикални находки увеличават вероятността от трудна интубация. Най-добрите предиктори са невъзможност да се захапе горната устна с долните резци, късо разстояние между подезичната кост и брадичката, ретрогнатия или комбинация от находки, базирани на резултата от Wilson score.

Въпреки наличието на няколко прости клинични находки, които са полезни при прогнозиране на по-голяма вероятност от трудна ендотрахеална интубация, нито една клинична находка надеждно не изключва трудна интубация.

Въпреки разнообразието от тестове, полезни при идентифицирането на потенциално трудна интубация, невъзможността да се захапе горната устна с долните зъби се оказва най-добрият предиктор, който повишава вероятността от трудна интубация от 10% до повече от 60% за средно рисков пациент.

 

Превод: Тамара Тонева

 

Източник