10 август 2016

Възникналата при пациенти с бронхиална астма на терапия с инхалаторни кортикостероиди белодробната туберкулоза повишава риска от белодробен карцином

Проучването изследва връзката между белодробната туберкулоза възникнала сред пациенти с астма на терапия с инхалаторни кортикостероиди (ИКС) и риска от пневмония и белодробен карцином. В него са включени пациенти с астма, на които са назначени за първи път ИКС между 2003 и 2005 година – общо 10 904. За всеки случай за подбрани 4 контроли (общо 43 616) на случаен принцип уеднаквени по пол, възраст и начало на употребата на ИКС. Пациентите са проследени до 2010 година.

След проведения статистически анализ се установява, че наличието на белодробна туберкулоза сред пациенти с астма лекувани с ИКС увеличава риска от белодробен карцином. Авторите смятат, че е уместно тези пациенти да бъдат скринирани поради високия процент смъртност свързана с белодробния рак.

 

Източник: Jian Z-H, Huang J-Y, Lin FC-F, Nfor ON, Jhang K-M, Ku W-Y, et al. (2016) Post-Inhaled Corticosteroid Pulmonary Tuberculosis Increases Lung Cancer in Patients with Asthma. PLoS ONE 11 (7): e0159683. doi:10.1371/journal.pone.0159683

 

Превод: Николай Кючуков