08 август 2018

Влияние на промените в ръководствата на индикациите за приложение на инхалаторни кортикостероиди при ветерани с ХОББ

В последните актуализации на GOLD индикациите за приложение на инхалаторни кортикостероиди (ИКС) при пациенти с ХОББ са значително ограничени. Основният ефект на ИКС при пациентите с ХОББ е редукция на риска от екзацербации. От друга страна ИКС повишават риска за развитие на пневмония, катаракта, фрактури на костите и влошават контрола на кръвната захар при диабетици.

Екипа на Rinne и сътр. е анализирал честотата на екзацербациите в последните 12 месеца и предписаните ИКС сред 42,478 пациенти с ХОББ. Сравнили са броя пациенти с индикации за предписване на ИКС според GOLD 2015 (с тежка степен на обструкция и/или чести екзацербации) и според GOLD 2017 (с чести екзацербации). По критериите в GOLD 2015, 30,974 (72.9%) от изследваните пациенти са показани за лечение с ИКС. Оценени по критериите на GOLD 2017 техният брой е значително по-нисък- 4,005 (9.4%). Пациентите, показани за лечение с ИКС през 2015г имат по-нисък брой екзацербации сравнено с пациентите, показани за лечение с ИКС според критериите от 2017г. Пациентите, при които са били назначени ИКС преди провеждане на спирометрия, се наблюдава разминаване между критериите за ИКС и реално предписаните в 14.2% от случаите за 2015г и в 83.9% от случаите за 2017г. Сред пациентите, които са започнали лечение с ИКС след спирометрия процентите на разминаване между критериите и предписаната терапия са 17.6% по критериите от 2015г и 94.6% по критериите от 2017г. При пациентите с ИКС, които не отговарят на критериите от 2017г, по-рядко се наблюдават коморбидни заболявания като сърдечна недостатъчност, аритмия и бъбречно заболяване. Тези пациенти по-ряко употребяват други инхалаторни медикаменти като SABA, LABA и LAMA.

 

Източник: Seppo T. Rinne, Renda Soylemez Wiener et al. Impact of Guideline Changes on Indications for Inhaled Corticosteroids among Veterans with COPD. Am J Respir Crit Care Med. 2018 Jul 3. doi: 10.1164/rccm.201803-0554LE

 

Превод: Златина Иванова