30 септември 2016

Връзка между PaO2/FiO2 и стойностите на SpO2/FiO2 при пациенти с респираторен дистрес синдром (ARDS)

Дефинирането на ARDS изисква изследване на артериални кръвни газове. Проучването има за цел да потърси връзка между SpO2/FiO2 и PaO2/FiO2, тъй като при голяма част от пациентите диагнозата се пропуска поради тове, че не се изследват кръвни газове. Анализирани са данни от 1184 пациента. Установява се, че нелинеарното уравнение описва с най-голяма точност връзката между SpO2/FiO2 и PaO2/FiO2 като се наблюдават сходни резултати за болничната смъртност при използването на двете съотношения.

 

Източник: Samuel Brown, Colin Grissom et al. Nonlinear Imputation of Pao2/Fio2 from Spo2/Fio2 among Patients with Acute Respiratory Distress Syndrome. Chest. 2016 Aug;150(2):307-13. doi: 10.1016/j.chest.2016.01.003.

 

Превод: Николай Кючуков