27 април 2020

Замърсяване на въздуха и развитието на астма от раждането до млада зряла възраст.

Има все повече доказателства от проспективни кохортни проучвания, че замърсяването на атмосферния въздух увеличава риска от развитие на астма при деца, като има някои доказателства за такава връзка и при възрастни.

Въздействието на замърсяването на въздуха върху развитието на астма по време на прехода от юношеска към зряла възраст обаче, засега не е ясно.

Предложени са няколко механизма за това как замърсяването на въздуха допринася за развитието на астма, включително оксидативен стрес, ремоделиране на дихателните пътища, възпалителни и имунологични реакции и повишена сенсибилизация към аероалергени.

Това проучване разширява предишните анализи до 14-годишна възраст в рамките на проспективното кохортно проучване PIAMA (Prevention

and Incidence of Asthma and Mite Allergy). Добавени са данни, събрани на възраст 17 и 20 години, и са оценени дългосрочните общи и възрастово-специфични ефекти от излагането на замърсяване на въздуха на открито в началото на живота и при появила се астма от раждането до 20-годишна възраст.

Използвани бяха данни от 3,687 участници в проспективната холандска кохорта PIAMA и бе свързана честотата на астмата до 20-годишна възраст с прогнозните концентрации на азотен диоксид (NO2), абсорбция на прахови частици – PM 2.5 μm и прахови частици с диаметър <2.5 μm (PM2.5), <10 μm (PM10) и 2,5-10 μm (твърди прахови частици) на жилищния адрес.

Асоциациите с абсорбция на NO2 и PM 2.5, които са повече свързани с трафика, отколкото с масовите концентрации на прахови частици, потвърждават ролята на моторизирания трафик, което е предложено от открития от по-ранни проучвания, показващи асоциации между живеенето в близост до главни пътища и честотата на астма при деца и възрастни.

В заключение, излагането на замърсяване на въздуха, особено от моторизирания трафик, в началото на живота може да има дългосрочни последици и е свързано с увеличени шансове за развитие на астма през детството и юношеството до ранна зряла възраст.

 

Превод: Тамара Тонева

 

Източник