17 септември 2016

Затлъстяването и непропорционално развитие между белодробния паренхим и дихателните пътища при деца с и без астма.

Децата със затлъстяване и бронхиална астма са с по-висока заболяваемост и по-лош отговор при лечение с инхалаторни кортикостероиди. Затлъстяването се асоциира и с непропорционално развитие между белодробния паренхим и дихателните пътища. Erick Forno и сътр. в свое проучване допускат, че затлъстяването в детска възраст е свързано с непропорционално развитие на белодробния паренхим и дихателните пътища и това се влияе на заболяваемостта от астма. Проследени са шест кохорти с деца. Непропорционално развитие между белодробния паренхим и дихателните пътища се среща по-често при деца с наднормено тегло, свързано е с по-високи белодробни обеми (FVC, VC и TLC) и по-нисък поток (FEV1 и  FEF25-75), а при наличието и на бронхиална астма се наблюдават и по-тежки екзацербации и по-лош отговор на лечението с инхалаторни кортикостероиди.

 

Източник: Erick Forno, Daniel J. Weiner et al. Obesity and airway dysanapsis in children with and without asthma Am J Respir Crit Care Med, 2016. DOI: 10.1164/rccm.201605-1039OC

 

Превод: Златина Иванова