Предстоящи събития

18 септември 2023г., понеделник

ПОКАНА за провеждане на годишно Общо събрание на БДББ

До
членовете на Сдружение с нестопанска цел
“БЪЛГАРСКО ДРУЖЕСТВО ПО БЕЛОДРОБНИ БОЛЕСТИ”
ЕИК 175175986

 

ПОКАНА
за провеждане на годишно Общо събрание на БДББ

Уважаеми ЧЛЕНОВЕ,

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел “БЪЛГАРСКО ДРУЖЕСТВО ПО БЕЛОДРОБНИ БОЛЕСТИ”, със седалище в град София и адрес на управление улица “Свети Георги Софийски” № 2, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и в съответствие с чл. 14 от Устава...

31 август 2023г., четвъртък

Есенна научна среща на БДББ 2023

Уважаеми колеги,

С решение на УС на Българското дружество по белодробни болести от 17.08.2023 г. Есенната научна среща на БДББ с международно участие ще се проведе от 20.10. до 22.10.2023 г. в хотел "Маритим Парадайс блу", КК Албена. Основен акцент в научната програма на срещата ще бъдат бронхообструктивните заболявания.

Моля, до 05.10.2023 г. да заявите желание за участие, като попълните бланката...

Публикации

Асоциация между инхалаторни кортикостероиди и експираторен колапс на централни дихателни пътища при пушачи.

Експираторният колапс на дихателните пътища се характеризира с колапс на трахеята или поради отслабване на предния хрущял (трахеомалация) или инвагинация...

Таргетирано повторно лечение на пациенти с ненапълно възстановяване от екзацербация на ХОББ с Ципрофлоксацин

Екзацербациите при ХОББ са склонни към недоизлекуване, но няма събрани данни за ефективността на повторно лечение при тези продължителни събития....

За БДББ

Българското дружество по белодробни болести е неправителствено, нестопанско сдружение с идеална цел на лекари и други медицински лица, които упражняват практическа, научно-изследователска, преподавателска и друга професионална дейност в областта на белодробните болести, които приемат Устава, отговарят на условията за членство и са декларирали свободната си воля за участие.