Предстоящи събития

14 септември 2022г., сряда

Покана за провеждане на годишно Общо събрание на БДББ

Покана за провеждане на годишно Общо събрание на БДББ

До
членовете на Сдружение с нестопанска цел
“БЪЛГАРСКО ДРУЖЕСТВО ПО БЕЛОДРОБНИ БОЛЕСТИ”
ЕИК 175175986
ПОКАНА
за провеждане на годишно Общо събрание на БДББ

Уважаеми ЧЛЕНОВЕ,
Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел “БЪЛГАРСКО ДРУЖЕСТВО ПО БЕЛОДРОБНИ БОЛЕСТИ”, със седалище в град София и адрес на управление улица “Свети Георги Софийски” № 2, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и в съответствие с чл. 14 от Устава...

22 юли 2022г., петък

Осми Конгрес на БДББ регистрация

Уважаеми колеги,

Отворени са формулярите за регистрация за Осмия конгрес на Българското дружество по белодробни болести. Както вече ви информирахме, конгресът ще се проведе на 13, 14, 15 и 16 октомври 2022 г. в хотел “Интернационал” на Златни пясъци край Варна.

Вашите регистрации за участие в Осмия конгрес на БДББ можете да направите тук:

[congress-registration-form 8]

 

 

Вашите абстракти/резюмета можете да изпратите тук:...

Публикации

Асоциация между инхалаторни кортикостероиди и експираторен колапс на централни дихателни пътища при пушачи.

Експираторният колапс на дихателните пътища се характеризира с колапс на трахеята или поради отслабване на предния хрущял (трахеомалация) или инвагинация...

Таргетирано повторно лечение на пациенти с ненапълно възстановяване от екзацербация на ХОББ с Ципрофлоксацин

Екзацербациите при ХОББ са склонни към недоизлекуване, но няма събрани данни за ефективността на повторно лечение при тези продължителни събития....

За БДББ

Българското дружество по белодробни болести е неправителствено, нестопанско сдружение с идеална цел на лекари и други медицински лица, които упражняват практическа, научно-изследователска, преподавателска и друга професионална дейност в областта на белодробните болести, които приемат Устава, отговарят на условията за членство и са декларирали свободната си воля за участие.