28 септември 2014

Новата книга „COPD CLINICAL PERSPECTIVE“ с българско участие

Уважаеми колеги, Представяме ви новата книга на INTECH публикувана през юли 2014г. „COPD CLINICAL PERSPECTIVE“ редактирана от Ralph J.Panos.  Авторският  екип  обединява  международни експерти в областта на респираторната медицина,които предоставят задълбочен преглед на клиничните перспективи за ХОББ като социално значимо заболяване. Темите, които се разглеждат са от диагнозата на ограничението на въздушният поток чрез спирометрия

прочетете повече ›
29 октомври 2013

Idiopathic Pulmonary Fibrosis

IPF

Guidelines for diagnosis and management of IPF. An American Thoracic Society pocket publication.

прочетете повече ›
13 октомври 2013

Поведение при белодробен карцином 2013

more2013

Настоящото ръководство е актуализирана (втора) версия на консенсусното станови- ще на Национален експертен борд МОРЕ 2010.1 Дело е на мултидисциплинарен екип, включващ експерти в областта на белодробния карцином от осем медицински специ- алности и техните национални браншови организации: Българско дружество по бе- лодробни болести, Българско хирургическо дружество, Българско онкологично дру- жество, Гилдия на лъчетерапевтите в

прочетете повече ›
14 декември 2012

Кратки препоръки за диагностика, лечение и превенция на ХОББ

Кратки препоръки за диагностика, лечение и превенция на ХОББ

Информацията в тази страница е достъпна само за членове на БДББ! Ако сте член, се регистрирайте в уеб сайта и след одобрение от администратор ще получите достъп.

27 януари 2011

Методическо указание за насочване, диагноза, проследяване и лечение на лицата с лантентна туберкулозна инфекция

Информацията в тази страница е достъпна само за членове на БДББ! Ако сте член, се регистрирайте в уеб сайта и след одобрение от администратор ще получите достъп.

04 март 2010

Методически указания за провеждане на консултиране и изследване за ХИВ в лечебните заведения за диагностика и лечение на туберкулоза

Информацията в тази страница е достъпна само за членове на БДББ! Ако сте член, се регистрирайте в уеб сайта и след одобрение от администратор ще получите достъп.

29 януари 2010

Методично указание за терапевтично поведение при резистентна туберкулоза

Информацията в тази страница е достъпна само за членове на БДББ! Ако сте член, се регистрирайте в уеб сайта и след одобрение от администратор ще получите достъп.

10 декември 2009

Методично указание за контрол на туберкулозата в лечебните заведения

Методично указание за контрол на туберкулозата в лечебните заведения

Информацията в тази страница е достъпна само за членове на БДББ! Ако сте член, се регистрирайте в уеб сайта и след одобрение от администратор ще получите достъп.

12 май 2009

Методично указание за контрол на туберкулозата в местата за лишаване от свобода

Информацията в тази страница е достъпна само за членове на БДББ! Ако сте член, се регистрирайте в уеб сайта и след одобрение от администратор ще получите достъп.

23 декември 2008

Методично указание за ранна диагноза и поведение при туберкулоза за лекари от лечебните заведения за първична извънболнична медицинска помощ

Информацията в тази страница е достъпна само за членове на БДББ! Ако сте член, се регистрирайте в уеб сайта и след одобрение от администратор ще получите достъп.