Контакти

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Диана Петкова

Варна, 9010

УМБАЛ “Св. Марина”

бул. Хр. Смирненски № 1

Клиника по пневмология и фтизиатрия

Тел.: 052 978 353

Мобилен: 0887 721 552

E–mail: dipetkova@hotmail.com

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Владимир Ходжев

Пловдив, 4002

УМБАЛ “Св. Георги”

бул. Пещерско шосе № 66

Клиника по пневмология и фтизиатрия

Тел.: 032 602 990

Мобилен: 0898 470 897

E–mail: vhodzhev@pulmonology-plovdiv.info

 

НАУЧЕН СЕКРЕТАР

Валентина Димитрова 

Варна, 9010

УМБАЛ “Св. Марина”

бул. Хр. Смирненски № 1

Клиника по пневмология и фтизиатрия

Тел.: 052 978 238

Мобилен: 0887 960 269

E–mail: valya_70@abv.bg

 

БАНКОВА СМЕТКА НА БДББ

IBAN: BG67UNCR96601044927609

BIC: UNCRBGSF

МОЛ Диана Петкова

 

АДМИНИСТРАТОР НА САЙТА НА БДББ

Николай Кючуков

УМБАЛ – Плевен „Клиника по пневмология и фтизиатрия“

Мобилен: 0896655523

E–mail: brsnet@hotmail.com