28 септември 2014

Новата книга „COPD CLINICAL PERSPECTIVE“ с българско участие

Уважаеми колеги,

Представяме ви новата книга на INTECH публикувана през юли 2014г. „COPD CLINICAL PERSPECTIVE“ редактирана от Ralph J.Panos.  Авторският  екип  обединява  международни експерти в областта на респираторната медицина,които предоставят задълбочен преглед на клиничните перспективи за ХОББ като социално значимо заболяване. Темите, които се разглеждат са от диагнозата на ограничението на въздушният поток чрез спирометрия , алфа 1 антитрипсинов  дефицит при ХОББ, качество на съня и рехабилитация при пациенти с ХОББ. С гордост искаме да споделим, че и „ и ний сме дали нещо на света….“  тъй като глава 5 – Sleep and chronic obstructive pulmonary disease- the role of oxidative stress in overlap syndrome“ отпечатана в книгата е написана от български автори екип от Катедрата по пропедевтика на вътрешните болести   УМБАЛ„Александровска“Р.Чернева,О.Георгиев,Д.Петрова,Е.Манов,Ю.Петрова.

Поздравления колеги.

За любознателните книгата може да намерите на интернет адрес :

http://www.intechopen.com/books/copd-clinical-perspectives