11 май 2016

Затворена регистрация

Уведомяваме ви, че порталът за регистрации за конгреса на БДББ 2016 е затворен. При възникнали въпроси относно настаняване и регистрация, моля свържете се  с: г-н Мартин Томчев тел: 0884 466 940 (reservations@clubmagellan.com) или със секретарите на БДББ: д-р Велин Стратев тел: 0898 450 634, д-р Валентина Димитрова тел: 0887 960 269