01 септември 2014

CELCC 2014 – Виена

CELCC e мултидисциплинарнa конференция, фокусиранa върху образованието и научните постижения в областта на рака на белия дроб. Конференцията ще предложи симпозиуми, орални сесии, постерни сесии и сателитни симпозиуми. Първичната профилактика и скрининг в Централна Европа ще бъдат основни теми. Последните постижения в диагностиката и лечението на рака на белия дроб ще бъдат актуализирани. Конференцията трябва да насърчи научните изследвания и сътрудничество в Централна Европа. Виена е отлично място за провеждане на тази конференция заради централното си разположение в Европа и лесен достъп от всички части на света.
За повече информация, моля посетете: