03 май 2013

Курс „Обучение по спирометрия“ – модул 3

Уважаеми колеги,

Уведомени бяхме от представители на ГлаксоСмитКлайн, съорганизатор на курса за спирометрия – част 3, че нощувки ще бъдат осигурени само на колегите, отдалечени на повече от 150 км от Пловдив, ако са ги заявили. В тази връзка – на колегите от София не се осигуряват нощувки. С цел спокойно придвижване, началото на курса ще бъде в 10 часа.

Курсът ще се проведе в Аудиторен комплекс на Медицински Университет – Пловдив на бул. Васил Априлов 15А (вход за автомобили от ул. Любен Каравелов).

Допълнителна информация за събитието: